Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ІНФОРМАЦІЯ

ім (повідомлення) communication; information; (сповіщення) notification; (доповідь) report; (по радіо) announcement; (по телефону) (telephone) message; (транспортний зв'язок) communication; (урядова) communique; statement • надавати інформацію to furnish (provide, supply) information • обмінюватися інформацією to exchange information • отримувати інформацію to obtain (receive) information • поширювати недостовірну інформацію to disseminate (spread) false information • засоби інформації means of communication (of conveyance) • збір і поширення інформації collection and dissemination of information • конфіденційність інформації confidentiality of information • право отримувати і поширювати інформацію right to receive and disseminate (impart) information • розголошення секретної інформації disclosure (divulgence, divulging) of classified (confidential, secret) information • ~ в пресі press report • ~ для преси press release • ~, яка стосується справи information relevant to the case; relevant information • додаткова ~ additional (further, supplementary) information • достовірна (точна) ~ adequate (exact, precise, reliable) information • конфіденційна ~ confidential information; (захищена привілеєм свідка) confidential (privileged) communication • неправдива ~ misrepresentation • офіційна ~ official report (statement) • протиправна ~ wrongful communication • секретна ~ classified (confidential, secret) information • технічна ~ technical information • цінна ~ valuable information • шифрована ~ coded message
Ещё