Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ВІДНОВЛЮВАТИ, ВІДНОВИТИ

дієсл (поновлювати, поновити) to renew; reopen; revive; (у правах тощо) to rehabilitate; restore; (попереднє правове становище тж) to restitute; (на посаді) to reinstate; (відновлювати дію) to renew; resume; (реконструювати) to rebuild; reconstruct; (здоров'я, силу) to recover; (в пам'яті) to recall; recollect; (особ після перерви) to resume • ~ банкрота в правах to discharge a bankrupt • ~ виконання прав і привілеїв to restore the exercise of smb's rights and privileges • ~ володіння to resume possession (of) • ~ дебати сторін [юр] to replead • ~ дипломатичні відносини to re-establish (restore, resume) diplomatic relations • ~ діяльність to reactivate • ~ договір (дію договору) to renew (revive) (the validity of) an agreement (of a treaty) • ~ картину нещасного випадку to reconstruct an accident • ~ кримінальне переслідування to reinstate the prosecution • ~ мир to restore peace • ~ на посаді to reinstate in office • ~ на роботі to reinstate in a job (of employment) • ~ обставини вчинення (скоєння) злочину to reconstruct a crime scene • ~ підписку to renew one's subscription (to) • ~ платежі to resume payments • ~ судову справу (розгляд справи, судочинство) to revive (reopen, resume) a case (the proceeding/s) • ~ у правах to rehabilitate; restore (smb) in his rights
Ещё