Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

БЮЛЕТЕНЬ

ім bulletin; list; report; statement • бібліографічний ~ bibliographic bulletin • біржовий ~ exchange bulletin (list, report); market report • виборчий ~ ballot (voting) paper • інформаційний ~ information bulletin • класифікаційний ~ classification bulletin • патентний ~ patent bulletin • торговельний ~ trade report • щомісячний ~ monthly statement
Ещё