Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

БЕЙЛ

ім (передача на поруки, поручительство) bail • відмовляти в ~і to refuse to grant a bail • надавати ~ to grant a bail • ~, гарантований приватно privately secured bail • ~ готівкою cash bail • ~-завдаток deposit bail • ~-застава bail bond • ~ за явку (до суду) common bail • ~ у кримінальному процесі criminal bail • негарантований ~ unsecured bail
Ещё