Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ШЛЮБ

ім (одруження, заміжжя, подружнє життя) conjugal state; marriage; matrimony; wedlock • взяти ~ (одружитися) to enter into a marriage; get married; marry; wed • взяти ~ удруге (одружитися вдруге) to remarry • реєструвати ~ to register a marriage • розривати ~ to divorce; break (discharge, dissolve) a marriage • руйнувати ~ to destroy a marriage • укладати ~ to contract a marriage • визнання ~у недійсним avoidance of a marriage • дозвіл на ~ licence for marriage; marriage licence • народжений поза ~ом born out of wedlock • рішення суду про розірвання ~у decree; (judgement) of divorce (of dissolution) • розірвання ~у divorce; breakup (dissolution) of a marriage • свідоцтво про ~ marriage certificate (lines) • укладання ~у celebration of a marriage • ~ між кровними родичами intermarriage • ~ між представниками різних національностей intermarriage; interracial marriage • ~ за контрактом marriage by a contract • ~ з розрахунку marriage of convenience • вимушений ~ enforced (forcible) marriage; [амер розм] shotgun marriage • дійсний ~ valid marriage • законний ~ lawful wedlock; legal marriage; marriage at law • заперечний ~ contestable (questionable, voidable) marriage • змішаний ~ mixed marriage • моногамний ~ monogamous marriage • недійсний ~ invalid marriage • незаконний ~ irregular marriage • незареєстрований ~ unregistered marriage • пізній ~ late marriage • полігамний ~ polygamous marriage • попередній ~ former (previous) marriage • ранній ~ early marriage • фактичний ~ de facto marriage • фіктивний ~ fictitious (sham) marriage • церковний ~ religious marriage • цивільний ~ civil marriage; common law marriage (union) • юридичний ~ de jure marriage
Ещё