Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ШКОДУВАТИ, ПОШКОДУВАТИ

дієсл (жалкувати) to be sorry (about smth – for smb); pity; regret
Ещё