Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ШКОДА

ім (втрата, збиток) damage; detriment; harm; injury; prejudice; wrong; lesion; (збиток, втрата чогось тж) loss; (зло) mischief • визначати шкоду to assess damages • вимагати відшкодування шкоди (збитків) to claim damages; (через суд) to sue (smb) for damages • встановлювати розмір заподіяної шкоди to ascertain (assess) the extent of the damage caused (done) • завдавати шкоди (заподіювати шкоду) to aggrieve; damage; damnify; do (cause, inflict) damage (harm, wrong) (to); harm; hurt; inflict harm (injury) (to); injure; prejudice; (грошовий збиток тж) to cause a financial loss (to) • зазнати шкоди to bear (incur, suffer, sustain) damage (loss) • усувати заподіяну шкоду to eliminate the damage (harm) caused (done) • без шкоди (для) without detriment (prejudice) (to) • випадкове заподіяння шкоди accidental injury (harm, wrong); injury by accident • відповідальність за шкоду liability for damage(s) • заподіяння шкоди damnification; impairment; infliction of damage (of loss); infliction of injury (of harm) • загальна сума шкоди aggregate damage; damages at large • заподіяння шкоди з необережності causing damage (harm) through negligence • заподіяння шкоди людині (приватній особі) personal injury (tort, wrong); wrong against an individual • заподіяння шкоди суспільству public mischief (wrong); wrong against the public • зловмисне заподіяння шкоди malicious damage • на шкоду (чомусь) in prejudice of; harmful to; to the detriment of • незалежно від тяжкості заподіяної шкоди irrespective of (the gravity of) the damage done (of the harm caused) • право на відшкодування майнової та моральної шкоди right to recovery of material and moral damage(s) • той, хто зазнав шкоди aggrieved; damaged; grieved • який завдає (заподіює) шкоду injurious; prejudicial • ~, заподіяна невиконанням зобов'язання lesion • ~, про яку заявив позивач claimed damage (injury) • безпосередньо заподіяна ~ direct (immediate) injury (harm) • велика ~ great damage (loss) • випадкова ~ accidental injury (harm, wrong); injury by accident • грошова ~ money (monetary) damage; pecuniary injury (loss) • дійсна ~ actual damage (injury) • заподіяна ~ caused damage (harm); damage (harm) done; (про інтереси, права тощо) prejudiced • злочинно заподіяна ~ criminal damage (injury, mischief) • заявлена ~ claimed damage (injury) • значна ~ heavy (substantial) damage (loss) • матеріальна ~ damage to property; material damage (loss); (грошова тж) money (monetary) damage; pecuniary injury (loss) • моральна ~ moral damage • навмисна (умисна) ~ intentional (wilful) damage • непоправна ~ irreparable (irreversible) damage • неумисна (випадкова) ~ accidental damage (harm) • особиста ~ personal injury; (tort, wrong); wrong against; an individual • побічна ~ incidental damage • тривала ~ continuing injury; (wrong) • фактично заподіяна ~ actual; damage (injury) • фізична ~ physical damage; (injury) • цивільна ~ civil (legal) injury; (wrong)
Ещё