Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ЦИВІЛЬНИЙ

прикм civic; civil; (невійськовий) civilian • суб'єкт цивільного правопорушення civil offender • цивільна відповідальність (на відміну від кримінальної) civil liability (responsibility) • цивільна влада civilian authority • цивільна особа civilian • цивільна правоздатність (фізичної особи) legal capacity (of a citizen) • цивільна служба civil service • цивільна справа civil case • цивільна шкода civil (legal) injury (wrong) • цивільна юрисдикція civil jurisdiction • цивільне законодавство civil legislation • цивільне населення civilian population • цивільне право civil law • цивільне правопорушення civil infraction (offence); civil (private) wrong; tort • цивільне судочинство civil justice (proceeding/s, trial) • ~ відповідач defendant; respondent • ~ кодекс civil code • ~ позивач civil claimant • ~ позов civil action (claim, suit) • ~ стан civil status • ~ шлюб civil marriage; common law marriage (union) • цивільні права civil rights • цивільні правовідносини civil matter (relationship); relationship of civil law • ~ процесуальний кодекс code of civil procedure • цивільно-правовий делікт (civil) tort
Ещё