Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ЦІННІСТЬ

ім (вартість, ціна) price; value; worth; (важливість, значення) importance; significance; value; worth; (коштовності – мн) valuables; (багатства, скарби – мн) riches; treasures • визначення цінності valuation • мати велику ~ to be of great value • шкала цінностей scale of values • ~ винаходу value of an invention • валютні цінності currency values • дійсна ~ intrinsic (real) value • духовні цінності intellectual (spiritual) values • заявлена ~ declared value • майнова ~ property • матеріальні цінності material assets (values); tangibles; (багатство) wealth • моральні цінності moral values • найвища ~ supreme value • найвища суспільна ~ highest social value • оголошена ~ declared value
Ещё