Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ФОНД

ім fund; (активи тж) assets; (ресурси тж) reserves; resources; stock; (організація) foundation; fund • засновувати (створювати) ~ to establish (set up) a fund • розподіляти ~и to allocate funds • розпоряджатися ~ом to administer a fund • вилучення ~ів withdrawal of funds • ~ валютних відрахувань currency fund • Фонд державного майна України State Property Fund of Ukraine • ~ заробітної плати payroll (wages) fund • ~ капіталовкладень investment fund • ~ накопичення accumulation fund • ~ споживання consumption fund • валютний ~ currency fund • виробничі ~и production assets • доброчинний (добродійний) ~ charitable foundation (fund) • довірчий ~ trust fund • інвестиційний ~ investment fund • оборотні ~и current (working) capital; circulating (current, floating, working) assets • опікунський ~ trustee fund • основні виробничі ~и capital funds; basic (fixed) production assets • основні ~и basic (capital) funds; fixed assets (capital) • пенсійний ~ pension fund • приватний ~ private fund • резервний ~ emergency (reserve) fund • спеціальний ~ special fund • страховий ~ insurance fund
Ещё