Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ФАКТ

ім fact; matter; (доказ, свідчення чогось тж) evidence; proof • викладати ~и to relate • викривляти ~и to distort (twist) facts • встановлювати ~ to ascertain (establish, substantiate) a fact; (вчинення злочину) to establish a crime • заперечувати ~ to challenge (meet) a fact • підтасовувати ~и to juggle with (manipulate) facts • приховувати ~ to suppress a fact • розкрити ~ to discover a fact • свідчити про ~ під присягою to swear to a fact • встановлення ~ів ascertainment (establishment, substantiation) of facts; fact-finding • доведення ~у proof of a fact • наведення зайвих ~ів prolixity • перелік мв (в документі) recital(s) • питання ~у issue (matter, point) of fact • ~ злочину fact of a crime • ~, що є доказом evidential (evidentiary, probative) fact (matter) • ~, що є предметом (судового) спору fact in contest (in controversy, in dispute) • ~, що інкримінує damning (incriminating, incriminatory) fact • ~, що не потребує доказів non-evidence fact; (за законом) legislative fact • ~, що не стосується справи irrelevant fact • ~, що підтверджується документально matter in deed • ~, що потребує доказів fact requiring a proof • ~, що розглядається судом fact on trial • ~, що стався [франц] fait accompli • ~, що стосується справи fact relevant to the issue (matter, point); relevant (substantive) fact • беззаперечний (безперечний) ~ incontestable (incontrovertible, indisputable, irrefutable, undeniable) fact • викривальний ~ damning; (incriminating, incriminatory) fact • встановлений ~ ascertained (established) fact (matter); fact in evidence; proved (proven) fact (matter) • голі ~и crude (naked) facts • доведений ~ ascertained (established) fact (matter); fact in evidence; proved (proven) fact • додатковий ~ ancillary fact (matter) • доказовий ~ (такий, що має силу доказу) evidential (evidentiary, probative) fact (matter) • документально підтверджений ~ matter of record • загальновідомий ~ commonly (generally) known fact; fact (matter) of common knowledge • заперечуваний ~ denied fact (matter) • інкримінований ~ incriminated fact • незаперечний (неспростовний) ~ incontestable (incontrovertible, indisputable, irrefutable, undeniable) fact • непідтверджений ~ unconfirmed fact • нерелевантний ~ irrelevant fact • основний ~ basic fact; fact at (in) issue • побічний ~ collateral fact (matter) • презюмований ~ presumed (presumptive) fact • розслідуваний ~ investigated fact (matter) • релевантний ~ relevant fact • спірний ~ contestable (disputable, questionable) fact (matter); fact (matter) of argument; fact (matter) in contest (in controversy, in dispute) • спростований ~ disproved fact (matter) • супутний (супровідний) ~ accompanying fact • суттєвий ~ material (substantial) fact • фальсифікований ~ fabricated (false, simulated) fact • юридичний ~ jural (juridical, legal) fact
Ещё