Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

УТРИМУВАТИСЯ, УТРИМАТИСЯ

дієсл (від) to refrain (from); withhold (from); (особ при голосуванні) to abstain (from) • ~ від актів примусу to refrain from acts of coercion • ~ від будь-якої форми збройного втручання to refrain from any form of armed intervention • ~ від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації to refrain from acts (action), which may lead to aggravation (worsening) of the ecological situation • ~ від загрози силою або її використання (застосування) to refrain from the threat or use of force • ~ від випробувань ядерної зброї to refrain from nuclear tests • ~ від володіння вогнепальною чи іншою небезпечною зброєю to refrain from possessing a firearm or any other dangerous weapon • ~ від голосування to abstain from voting • ~ від зловживання наркотиками to refrain from the use of (narcotic) drugs • ~ від надмірного вживання алкоголю to refrain from the excessive use of alcohol
Ещё