Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

УСПАДКОВУВАТИ, УСПАДКУВАТИ

дієсл to become heir (to); inherit; succeed (to) • нерухомість, що успадковується heritage; (без обмежень) fee simple • ~ за законом to inherit (take); by a descent • ~ за заповітом to inherit by a will • ~ корону to succeed to the Crown • ~ престол to succeed to the throne
Ещё