Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

УПРАВЛІННЯ

ім (керівництво, керування кимось) administration; management; (приладами тощо) control; operation; (адміністративний орган, департамент) administration; board; department; (установа) head-office • брати ~ (на себе) to take charge (of) • витрати по управлінню (управлінські витрати) administrative (management) expenses • договір довірчого ~ майном contract of entrusted administration of property • об'єкт довірчого ~ object of entrusted administration • органи місцевого управління local authorities • право участі в управлінні державними справами right to participate (take part) in the administration of state affairs (in the conduct of public affairs / in the government of one's country) • суб'єкт довірчого ~ subject of entrusted administration • ~ автомобілем driving; (у стані наркотичної інтоксикації) drug-impaired driving; (у стані сп'яніння) drunken driving; (у стані сп'яніння чи наркотичної інтоксикації) driving under the influence (while intoxicated) • ~ виробництвом production management • ~ власністю administration of property; (за дорученням, довіреністю) trust • ~ державними справами administration of state affairs • ~ державою government of a state • ~ кадрами personnel department (management) • ~ майном (неспроможного) боржника administration of a bankrupt's estate; management of a debtor's property • ~ матеріально-технічним постачанням inventory (material) management • ~ спадковим (успадкованим) майном administration of an estate • ~ спільним майном administration of common property; general administration • адміністративне ~ administration • Головне ~ державної служби України Chief Department of Ukrainian State Service • головне поліцейське ~ headquarters of the police • державне ~ state administration • контрольно-ревізійне ~auditing department • митне ~ the Customs • податкове ~ fiscal (tax) administration • поліцейське ~ police department • спільне ~ joint management • фінансове ~ financial administration (management) • Центральне розвідувальне ~ (США) Central Intelligence Agency (USA)
Ещё