Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

УВАГА

ім attention; notice; (турбота, запобігливість тж) consideration; heed • брати (взяти) до уваги to take into account (into consideration); take note (notice) (of) • бути (перебувати) в центрі уваги to be in the centre (focus) of attention; be in (hit) the highlight (limelight, spotlight) • вимагати першочергової уваги (до) to claim priority attention (to) • відволікати (чиюсь) увагу (від) to distract (divert) (smb's) attention (from) • звертати увагу (на) to heed (to); pay attention (to) • звертати (чиюсь) увагу (на) to attract (call, draw, invite) (smb's) attention (to) • зосередити свою увагу (на) to concentrate (focus) one's attention (on) • не звертати уваги (на) to disregard; pay no attention (to); take no notice (of) • привертати (притягувати) увагу (до) to attract (call, draw, invite) (smb's) attention (to) • приділяти увагу to give heed (to); pay attention (to) • велика ~ great attention • неослабна (пильна) ~ unabated (unremitting) attention • особлива ~ particular (special) attention
Ещё