Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ТОВАРИСТВО

ім (асоціація) association; society; (компанія) company; (об'єднання) association; community; society; union; (фірма) company; firm; (яке не має обмеженої відповідальності) partnership • виходити з товариства to withdraw from a partnership • ліквідовувати (розпускати) ~ to dissolve a partnership; (компанію) to wind up a company • створювати ~ to enter into partnership (with); (компанію) to float (found, establish, set up) a company • статут товариства articles of a partnership • ліквідація товариства dissolution of a partnership • учасник (член) товариства partner • ~ вільного підприємництва society of a free enterprise • ~ з необмеженою відповідальністю unlimited company; [амер] unlimited corporation • ~ з обмеженою відповідальністю limited (liability) company; [амер] (limited liability / limited) corporation • акціонерне ~ joint-stock; company; [амер] (stock) corporation • дочірнє ~ affiliate(d) (allied, subsidiary) company • змішане ~ mixed company; [амер] mixed corporation • командитне ~ limited partnership • повне ~ full partnership • світове ~ international (world) community • спільне ~ (підприємство) joint venture • страхове ~ insurance company (society)
Ещё