Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ТИМЧАСОВИЙ

прикм acting; interim; pro tempore; provisional; temporary; (скороминучий, швидкоплинний) temporal; transient • тимчасова конституція provisional constitution • тимчасова непрацездатність temporary incapacity for work • тимчасова опіка interim custody (guardianship, trusteeship) • тимчасова робота temporary employment; time work • тимчасова розписка interim receipt • тимчасова столиця provisional capital • тимчасова угода interim agreement; [лат] modus vivendi • тимчасова умова temporary condition • тимчасове розпорядження interim order • тимчасове свідоцтво interim certificate • тимчасові заходи provisional (temporary) measures • тимчасові збитки temporary damages • тимчасові обмеження temporary restrictions • ~ комітет interim committee • ~ повірений у справах [дип] charge d'affaires ad interim • ~ порядок денний interim (provisional) agenda • ~ уряд provisional government • ~ успіх temporary success • ~ фактор temporary factor
Ещё