Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ТАЄМНИЙ

прикм secret; (підпільний) clandestine • вибирати таємним голосуванням to elect by secret ballot • таємна Рада Privy Council • таємне голосування secret ballot (vote) • таємне (приховане) розслідування latent inquiry (investigation) • ~ договір secret treaty
Ещё