Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СУТЬ

ім (суть справи тощо) essence; gist; point; quintessence; substance • вирішувати по суті to decide on the merits • говорити по суті to keep (speak) to the point • тлумачити ~ обвинувачення to explain (to smb) the essence of the charge • по суті in effect (in essence, fact, substance); essentially; [юр] (по суті справи) on the merits (of a case); on points of fact • по формі й по суті in form and in fact • рішення суду по суті (спору) judgement on the merits • ~ винаходу essence of an invention • ~ заявки essence of an application • ~ злочину essence of a crime • ~ обвинувачення essence of a charge • правова ~ претензій (вимог) legal essence of claims
Ещё