Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СУБОРЕНДАР

sublessee; subtenant; tenant of demesne; underlessee; undertenant
Ещё