Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СУБ'ЄКТИВНИЙ

прикм subjective; (упереджений тж) bias(s)ed; partial; preconceived; prejudged; prejudiced • виявляти ~ підхід (стосовно) to give (display) a subjective approach (towards) • суб'єктивна сторона злочину mental element of a crime • суб'єктивне право subjective right • суб'єктивне судження subjective judgement • ~ фактор subjective factor • суб'єктивні умови subjective conditions
Ещё