Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СУБ'ЄКТ

ім [філос] ego; self; subject; [юр] entity; person; subject • ~ авторського права copyright proprietor • ~ дії actor; doer; committer • ~ довірчого управління subject of entrusted administration • ~ експертизи subject of expert testimony • ~ зворотного права reversioner • ~ злочинного нападу assailant; assaulter • ~ злочину crime committer (perpetrator); committer (perpetrator) of a crime; subject of a crime • ~ злочину, вчиненого під впливом алкогольного сп'яніння alcohol (drunken) criminal (offender) • ~ злочину, вчиненого під впливом наркотиків drug-addicted criminal (offender) • ~ зобов'язання party to a commitment (to an obligation) • ~и прав людини subjects of human rights • ~ корисливого злочину acquisitive (lucrative) criminal (offender) • ~ майнового злочину property criminal (offender) • ~ міжнародного права entity (person, subject) of international law; international entity (person, subject) • ~ насильницького злочину violent criminal (offender) • ~ права entity (person, subject) of law; legal entity (person, subject) • ~ права власності subject of the right of ownership (of property) • ~ права, який виступає від свого імені legal entity (person, subject) in its (his) own right • ~ правовідносин party to (subject of) a legal relationship (of legal relations) • ~ судового процесу party to a legal process (to judicial / legal proceeding/s) • ~ цивільного правопорушення civil offender • ~ цивільного процесу party to a civil case
Ещё