Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СТЯГНЕННЯ

ім (вид покарання) enforcement; penalty; punishment; sanction; (збирання податків тощо) collection; exaction; levy; (через суд тж) recovery; (обертання, повернення, повертання, спрямування на когось/щось) charge; charging order; (на майно тж) claim to property; execution upon property; recovery against property; (накладання, стягування штрафу) exaction (recovery) of a fine (of a penalty) (of a penal interest) • спрямовувати на ~ to estreat • спрямовувати ~ (на когось) to take recourse (against / upon); (на майно) (стягувати за виконавчим листом) to levy execution (against); recover; (на забезпечення) to enforce a security • об'єкт ~ object of recovery • позов про ~ штрафу action for a penalty; damages; legal action for recovery • право на ~ right to recovery • розмір ~ amount of recovery • судовий наказ про спрямування ~ на майно (боржника) writ of execution (against); writ of frieri facias • який не підлягає стягненню за судом irrecoverable; unrecoverable • який підлягає стягненню (за судом) recoverable • ~ в судовому порядку recovery • ~ за рішенням арбітражного суду recovery through arbitration • ~ за страхуванням recovery on insurance • ~ збитків recovery of damages • ~ мита collection (levy) of duties • ~ на користь третьої особи exaction (recovery) in favour of a third party • ~ неустойки recovery of contractual sanctions • ~ податків collection (levy/ ing) of taxes; taxation; tax collection (levy) • ~ у порядку регресу (пред'явлення / подання регресивного позову) redress • законне ~ legal recovery • обґрунтоване ~ justified recovery • термінове ~ urgent recovery • судове ~ charge; charging order
Ещё