Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СТРАХУВАННЯ

ім insurance; (життя тж) assurance; (особ морське) underwriting; (від ризику тощо) security • анулювати ~ to cancel insurance • межі ~ extent of insurance • укладати ~ to contract (cover, effect) insurance; insure • який підлягає страхуванню insurable • ~ авіапасажирів aircraft passenger insurance • ~ авіаперевезень air transport insurance • ~ вантажу luggage (baggage) insurance; insurance of a cargo • ~ від аварій average insurance • ~ від збитків insurance against loss or damage • ~ від крадіжки theft insurance • ~ від нещасних випадків accident (casualty) insurance; insurance against accidents • ~ відповідальності liability insurance • ~ від стихійного лиха insurance against natural calamities (hazards) • ~ життя life assurance (insurance) • ~ збитків за угодами на строк (хеджирування) [бірж] hedging • ~ корпусу судна hull insurance • ~ кредитів credit insurance • ~ майна insurance of property; property insurance • ~ на випадок цивільно-правової відповідальності liability insurance • ~ на строк (термін) term insurance • ~ пасажирів passenger insurance • ~ по безробіттю unemployment insurance • ~ повітряного судна aircraft insurance • ~ у зв'язку з непрацездатністю disability insurance • авіаційне ~ aerial (aviation) insurance • взаємне ~ mutual (reciprocal) insurance • гарантійне ~ fidelity (guaranty) insurance • генеральне ~ general insurance • довічне ~ perpetual insurance • додаткове ~ additional insurance • колективне ~ collective (group) insurance • короткострокове ~ short-term insurance • майнове ~ insurance of property; property insurance • морське ~ (вантажів, суден) marine insurance; underwriting • неповне ~ underinsurance • обов'язкове ~ compulsory (obligatory) insurance • особисте ~ insurance of a person; personal (private) insurance • подвійне ~ double insurance • соціальне ~ social insurance
Ещё