Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

СТРАХОВИЙ

прикм insurance (attr) • коли настає ~ випадок when the loss occurs • страхова вартість insurable value; value insured • страхова премія insurance premium • страхова сума insurance payment • страхове відшкодування (компенсація) insurance compensation (indemnity) • страхове забезпечення insurance cover • страхове товариство insurance company • ~ агент insurance agent • ~ брокер insurance broker • ~ випадок contingency; loss • ~ інтерес insurable interest; (частковий, пайовий) partial interest • ~ поліс (insurance) policy • ~ ризик (insured) risk • ~ талон (попередня страхова записка) slip • ~ тариф (розмір страхової премії) insurance rate • ~ фонд insurance fund
Ещё