Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

БІРЖОВИЙ

прикм [бірж] • біржова позика (stock-)exchange loan • біржова спекуляція (гра) exchange speculation; (stock) jobbery (jobbing); (на підвищення) bull operation (speculation); (на зниження) bear operation (speculation) • біржова угода (stock-) exchange deal; (на термін) forward (futures) operation (transaction) • біржова ціна (stock-) exchange price • біржове котирування exchange (market) quotation • біржове придбання exchange acquisition • ~ бюлетень (stock-) exchange list • ~ курс market rate • ~ маклер (біржовик) dealer; exchange broker; speculator; stockbroker; stock-exchange broker (operator); trader; (професіональний біржовик, що укладає угоди за свій рахунок) [англ] (stock) jobber; (неофіційний) outside broker; (офіційний) inside broker • ~ продаж exchange sale • ~ ринг ring • ~ спекулянт gambler; speculator; (дрібний) scalper; (той, що грає на підвищення) bull; (той, що грає на зниження) bear • біржові операції exchange business (transactions); (з облігаціями) bond trading • біржові правила rules of the exchange
Ещё