Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АРХІВ

ім (установа) archives; record office; (відділ в установі) registry; (документи тощо) archives; files; records • здавати (щось) в ~ to file (smth) in the archives; hand (smth) over to the records (to the archives) • здавати (передавати) (договір тощо) на зберігання в ~ Організації Об'єднаних Націй to deposit (a treaty etc) in the archives of the United Nations • державний ~ State Archives; (у Великобританії) Record Office • особистий ~ personal files • судовий ~ files; public records
Ещё