Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРИБУТОК

ім gain; income; (державний, особ за рік) revenue; (надходження) earnings; proceeds; profit; return • брати участь у прибутках to participate (share) in the profits • давати ~ to bring an income; yield a profit; (про процентний прибуток) to yield interest • декларація про прибутки income declaration (statement) • мати (отримувати) ~ to derive a profit (from); gain; make a profit; profit (by) • продавати з прибутком to sell at a profit (at a premium) • розподіляти ~ to allot (distribute) a profit • який (не) дає прибутку (не/прибутковий) (un)profitable • джерело здобування прибутку source of a profit • обмеження прибутків profit constraint • розподіл прибутку allotment (distribution) of a profit; income distribution • точки нульового прибутку [бірж] (в торгівлі опціонами) breakeven points • участь у прибутках profit-sharing • ~ на інвестований капітал return on investment (ROI) • ~, який оподатковується taxable income • абсолютний ~ absolute profit • біржовий ~ exchange profit • валовий ~ gross profit (return); gross income (earnings, proceeds, receipts) • валютний ~ foreign exchange earnings (proceeds) • відсотковий ~ interest income (return, yield) • державний ~ public (state) income (revenue) • забезпечений ~ assured income • накопичений ~ accrued (accumulated) income • національний ~ national income • нерозподілений ~ retained earnings (income, profit); undistributed (undivided) profit • нетрудовий ~ unearned income • особистий ~ individual (personal) income • очікуваний ~ anticipated (expected, prospective) gain; (profit) • плановий ~ target profit • понад~ superprofit • поточний ~ current income • реальний ~ real income • розподілений ~ distributed (divided) profit • середній ~ average (mean) income (return) • середньорічний ~ average annual return • спільний ~ joint income • трудовий ~ earned income • фіксований ~ fixed income • чистий ~ net income (proceeds, profit; return, yield)
Ещё