Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРИЄДНАННЯ

ім (включення до складу) joining; (входження в члени організації; тощо) affiliation (to / with); (до військово-політичного блоку, союзу тощо) alignment (with); (до міжнародного договору) accession (to) • акт ~ (до договору тощо) [дип] instrument of accession • бути відкритим для ~ to be (remain) open for accession • ~ до договору accession to a treaty
Ещё