Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРЕДСТАВНИЦТВО

ім (наявність представників) representation; (місія – дипломатична, торгова тощо) mission; (установа тж) agency; (branch) office • глава (голова) представництва head of amission • обмінюватися дипломатичними представництвами to exchange diplomatic missions • ~ в силу неспростовної (незаперечної) правової презумпції agency of estoppel • ~ за довіреністю representation by a power of attorney • ~ з подальшим підтвердженням повноважень агента agency by ratification • ~ інтересів відповідача (чи; підсудного) representation of the defendant • ~ у зв'язку з необхідністю agency of necessity • ~ у парламенті representation in parliament • виборче ~ elective representation • дипломатичне ~ diplomatic representation; (місія) diplomatic mission • комерційне ~ commercial representation • консульське ~ consular representation; (місія) consulate • постійне ~ permanent representation; (місія) permanent mission • пропорційне ~ proportional representation • торгове ~ trade delegation (representation); (місія) trade mission • юридичне ~ legal representation
Ещё