Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ім (подання; пред'явлення доказів, документа тощо) adduction; presentation; production; submission; (рахунку тощо тж) delivery; surrender; (наявність представників) representation; (під час знайомства) introduction • успадковувати за правом ~ to inherit; by the right of representation • за представленням суду on the proposal of the court • право ~ right of representation • проти ~ документів against the delivery (presentation, surrender) of documents • процедура ~ скарг complaints procedure • ~ (чогось) як доказів adduction (introduction, presentation, production, submission) as (in) evidence • ~ доводів adduction (presentation, production) of arguments • ~ (суду) доказів adduction (introduction, presentation, production, submission) of evidence (of proof) • ~ (суду) документів discovery of documents • ~ на розгляд submission (to...) for consideration • ~ у порядку загального нагляду report in the exercise of a general supervisory function • ~ у фальшивому світлі misrepresentation
Ещё