Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРЕДМЕТ

ім object; thing; (дисципліна) subject; (тема) subject; (договору тощо) subject; subject matter; (торгівлі) article; (виріб) article; (як одиниця продукції) item; piece • ~ доведення ultimate fact • ~ договору subject (subject matter) of a contract (of a treaty) • ~ обговорення (point at) issue • ~ (об'єкт) пізнання [філос] object of cognition • ~ позову matter (subject) in contest (in controversy, in dispute); object of an action; matter (subject) of litigation • ~ (об'єкт) правового захисту object of legal protection • ~ спору matter (subject) in contest (in controversy, in dispute); (point at) issue • ~и домашнього вжитку household goods • ~и експорту articles (products) of export; exports • ~и імпорту articles (products) of import; imports • ~и першої необхідності articles (goods) of prime necessity; necessaries; prime necessities • ~и постачання supplies • ~и розкоші articles of luxury; luxury items (goods); luxuries • ~и торгівлі articles of commerce (of trade) • ~и тривалого користування durables; durable articles • ~и широкого вжитку consumer goods (commodities) • обов'язковий ~ compulsory subject • факультативний ~ optional subject
Ещё