Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРАЦІВНИК

ім (робітник) worker; workman; toiler; (службовець) employee; office-worker; (розумової праці) brain worker; (фізичної праці) manual worker • відрядний ~ pieceworker • кваліфікований ~ skilled (qualified) worker • керівний ~ executive • найманий ~ hired (wage) worker • некваліфікований ~ labourer • повністю зайнятий ~ full-time worker • погодинний ~ time worker • поденний ~ day labourer • постійний ~ permanent (regular) worker • сезонний ~ seasonal worker • тимчасовий ~ casual (temporary) worker • технічний ~ technical worker; technician • частково зайнятий ~ part-time worker
Ещё