Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРАКТИКА

ім practice; (досвід, навички) practical experience • вести адвокатську практику (бути юристом) to practise law • здійснювати на практиці to put into practice • на практиці in practice • у світовій практиці in world practice • ділова ~ business practice; usage • договірна ~ contractual (treaty) practice • ліцензійна ~ practice of licence trade • міжнародна ~ international practice • налагоджена дипломатична ~ established diplomatic practice • налагоджена ділова ~ business routine • незаконна судова ~ legal malpractice • несумлінна ~ malpractice • судова ~ court rulings; judicial practice; practice of law
Ещё