Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АРБІТРАЖНИЙ

прикм arbitral; arbitration • розглядати спори в арбітражному порядку to arbitrate disputes • арбітражна комісія arbitration commission (committee) • арбітражна примітка arbitration clause • арбітражна процедура arbitration procedure • арбітражне стягнення recovery through arbitration • арбітражне судочинство arbitral justice (proceeding/s) • ~ збір arbitration fee • ~ суд arbitration court (tribunal); court of arbitration • арбітражні умови (в договорі, контракті) arbitration clauses
Ещё