Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПРАВИЛО

ім rule; (керівництво до дії) code; law; regulations • встановлювати правила судочинства to lay down the rules of court procedure • діяти за правилами (дотримуватися правил) to comply with (conform to, observe) the rules • ігнорувати правила to defy (dispense with, ignore) the rules • працювати строго за правилами to work to rule • відповідно до затверджених ~ in accordance (in compliance / conformity) with the regulations (rules) agreed upon • проти правил against the rules • у відповідності до правил процедури subject to the rules of procedure • що суперечить правилам процедури out of order • як ~ as a rule • правила арбітражної процедури rules of arbitration procedure • правила валютних операцій currency regulations • правила внутрішнього розпорядку (internal) regulations; rules and regulations; standing order • правила доведення rules of evidence • правила дорожного руху traffic laws (regulations, rules) • правила експлуатації operating instructions (rules); service regulations • правила кримінальної процедури rules of criminal procedure • правила міжнародних перевезень [мор право] rules of international carriage (transportation) • правила обмеження швидкості руху speed law • правила поведінки rules of conduct • правила представлення доказів rules of evidence • правила процедури rules of procedure; [парл] standing orders • правила страхування insurance rules; rules of insurance • правила стягування податків tax treatment • правила судочинства general orders; rules of court procedure • правила техніки безпеки safety code (law, regulations, standards) • встановлені правила set rules • головні правила basic (substantive) rules • карантинні правила quarantine laws (regulations) • податкові правила tax regulations • процедурні правила procedural rules; rules of procedure • санітарні митні правила sanitary custom-house regulations
Ещё