Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОШКОДЖЕННЯ

ім (ушкодження) damage; impairment; injury; (пошкодження обладнання тж) breakage; defect; failure; fault; trouble; (псування тж) spoilage • виявляти ~ to detect a fault (a trouble) • запобігати пошкодженню to prevent damage (to) • акт про ~ вантажу damaged cargo report • вільне від ~ free of damage • ~ вантажу damage to the cargo (to the goods) • ~ документів damaging of documents • ~ на ризик власника мор страх owner's risk of deterioration • тілесне ~ bodily harm (injury); (тяжке) grave (grievous) bodily harm (injury)
Ещё