Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ім (поручництво) (гарантія) caution; guarantee; guaranty; pledge(ry); voucher; warranty; (застава) bail; bail bond; (за особу, зобов'язану за векселем) security; surety • брати ~ (заставу) to accept bail • давати ~ (поручатися) to act as (stand) security (surety) (for); answer (for); stand bail (for); vouch (for); (за векселем) to back (guarantee) a bill (of exchange) • звільняти від поручительства to exonerate (from) security (surety) • без поручительства unbailed • ~ банку bank (banker's) guarantee • ~ в кримінальному процесі criminal bail • ~ за векселем backing (guarantee) of a bill (of exchange) • ~ за закладною mortgage caution • ~ за позикою security for a loan • ~ за угодами caution against dealings • ~ за явку (відповідача) до суду bail bond; common bail; safe pledge • безумовне ~ absolute guarantee • колективне ~ collective security • кредитне ~ credit guarantee • надійне ~ (застава) good bail • особисте ~ personal guarantee
Ещё