Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОПЕРЕДНІЙ

прикм antecedent; former; precedent; preceding; previous; prior • за попередньою згодою by a prior arrangement • попереднє впізнання (упізнавання) preliminary identification • попереднє затримання custody (detention) pending atrial; preliminary arrest • попереднє рішення prior decision • попереднє (досудове) слідство pretrial (preliminary) inquest (inquiry, investigation) • попередні дані preliminary information • попередні переговори preliminary negotiations (talks) • попередні умови prior conditions; prerequisites • ~ висновок preliminary result; preliminary conclusion (opinion) • ~ власник ancestor; antecessor; former owner; predecessor in a title; prior holder • ~ дозвіл prior permission • ~ огляд preliminary survey • ~ порядок денний preliminary agenda • попередня домовленість preliminary (tentative) agreement (arrangement) • попередня заборона prior restraint • попередня змова previous concert (collusion) • попередня консультація preliminary consultation • попередня судимість criminal record
Ещё