Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ім (повідомлення, сповіщення) notice; notification; (застереження) admonition; warning; (відвертання, запобігання) averting; prevention • бути засобом ~ злочину to act as a deterrent of a crime • робити ~ to give (issue, make) a warning • без наступного (подальшого) ~ without further notice • без ~ without notification (warning) • з умовою ~ за три місяці subject to three months' notice (notification) • ~ агресії prevention of aggression • ~ вбивства prevention of a murder • ~ злочину crime prevention; prevention of a crime • ~ цивільних правопорушень prevention of civil wrongs (of torts) • завчасне ~ advance notice (notification); notification in advance • категоричне ~ sharp notification (warning) • належне ~ proper notification (warning)
Ещё