Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОЛІТИКА

ім politics; (курс) policy • вести політику to pursue a policy • дотримуватися політики to abide by (adhere to, advocate) a policy • ~ балансування на межі війни brink-of-war (brinkmanship) policy • ~ військової конфронтації policy of military confrontation • ~ "з позиції сили" position-of-strength policy • ~ мирного співіснування policy of peaceful coexistence • ~ невтручання policy of nonintervention • ~ неприєднання (до блоку тощо) policy of non-alignment • ~ регулювання доходів incomes policy • ~ ціноутворення price-formation (pricing) policy • ~ ядерного залякування nuclear deterrent policy • агресивна ~ aggressive policy • вичікувальна ~ wait-and-see policy • внутрішня ~ home (domestic, internal) policy • гнучка ~ flexible policy • експансіоністська (загарбницька) ~ expansionist policy • зовнішня ~ external (foreign) policy • компромісна ~ conciliating (compromising) policy • миролюбна ~ peace policy • правова ~ policy of law • реваншистська ~ revenge-seeking (revanchist) policy • реформістська ~ reformist policy • світова ~ world politics • фінансова ~ financial policy
Ещё