Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОКАЗАННЯ

ім (свідчення) evidence; testimony; testimonial; testimonial evidence (proof); witness • брати (відбирати) ~ to take (down) depositions (evidence, testimony) • давати ~ (свідчити) to bear (furnish, give) evidence (testimony); testify; witness; (достовірні, правдиві показання) to testify truthfully; (під присягою) to depose; give a sworn testimony; swear an affidavit; (на свій захист) to be heard in one's defence • давати ~ по суті обвинувачення to give evidence (testimony) (to testify) concerning the charge • забезпечувати давання (надання) показань to provide evidence (testimony) • заслуховувати ~ to hear evidence (testimony) • фальсифікувати ~ to tamper with evidence (with testimony) • відібрання (зняття) показань під присягою deposition • відмова від дачі (давання, надання) показань failure (refusal) to give evidence (testimony) (to testify) • давання (надання) показань evidence; testimony; (усних) testimonial utterance • допустимість показань admissibility; (permissibility) of evidence (of testimony) • незаконно здобуті (одержані) ~ illegally obtained (seized) evidence • суперечливість показань conflict of evidence (of testimony) • ~, дані під присягою deposition; evidence (testimony) by affidavit (by deposition, on oath) • ~ з чужих слів hearsay evidence (testimony, witness) • ~ обвинуваченого statement (testimony) of the accused • ~ підозрюваного statement (testimony) of a suspect • ~ підсудного statement (testimony) of the defendant • ~ потерпілого statement (testimony) of a victim • ~ свідків testimonial evidence (proof); testimony; witness • ~, що стосуються злочину evidence relating to a crime • допустимі ~ admissible (permissible) evidence (testimony, witness) • непідтверджені ~ uncorroborated evidence (testimony) • неправдиві ~ false evidence (testimony, witness); perjury • письмові ~ written statement; (під присягою) affidavit; deposition; statutory declaration • правдиві ~ truthful evidence (testimony, witness) • усні ~ verbal statement
Ещё