Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОЗБАВЛЕННЯ

ім (чогось) deprivation (of) • ~ виборчих прав disfranchisement • ~ волі (ув'язнення) confinement; deprivation of freedom (of liberty); jail (prison) placement; imprisonment; incarceration • ~ волі в очікуванні перегляду рішення (у справі) custody pending a review • ~ володіння (майном) deprivation of possession (на праві власності – ownership) (of property) • ~ громадянства deprivation (revocation, termination) of citizenship (of nationality) • ~ громадянських прав forfeit of civil rights • ~ життя homicide; taking (smb's) life; (що кваліфікується як фелонія) felony-homicide • ~ необхідних засобів до існування deprivation of necessities • ~ права disqualification; deprivation of a right • ~ прав водія disqualification from driving • ~ спадку disinheritance • неправомірне ~ волі false imprisonment
Ещё