Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОВЕДІНКА

ім behaviour; conduct • манера поведінки pattern of behaviour • норми поведінки standards of behaviour • ~ в конфліктних ситуаціях competitive behaviour • ~ при веденні переговорів bargaining behaviour • ~, що порушує громадський порядок disorderly behaviour (conduct) • антигромадська ~ anti-social behaviour (conduct) • винна ~ guilty conduct • деліктна ~ tortious conduct • заборонена ~ forbidden behaviour (conduct) • злочинна ~ criminal behaviour (conduct) • зразкова ~ good behaviour (conduct) • належна ~ good (proper) behaviour (conduct) • неправильна (неправомірна) ~ improper behaviour (conduct); misbehaviour; misconduct • непристойна ~ indecent behaviour (conduct) • правильна ~ proper behaviour; (conduct) • протиправна ~ unlawful behaviour (conduct)
Ещё