Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПЛАТА

ім (оплата, платіж, сплата) pay; payment; (розмір тж) rate of pay (payment); (винагорода) remuneration; (погашення боргу тощо) redemption; reimbursement; repayment; (розрахунок за рахунками) settlement • вимагати плату (від когось) to enforce payment (from) • відстрочувати плату (надавати відстрочку платежу) to defer (delay, postpone) payment; extend (prolong) the time of payment; grant a deferred payment (a respite) • затримувати плату to withhold payment • отримувати плату to obtain payment • підвищувати заробітну плату to raise wages • скорочувати заробітну плату to cut (reduce) wages • стягувати (брати) плату (врозмірі...) to charge; (додаткову) to charge an extra fee • стягувати (брати) плату за поштові послуги to collect the postage • максимум заробітної плати wage ceiling • мінімум заробітної плати wage floor • фонд заробітної плати payroll (wages) fund • шкала заробітної плати wage scale • ~ авансом advance payment • ~ відсотків (процентів) payment of interest • ~ в кредит payment by (in) installments • ~ (за товар) готівкою cash payment; payment by (in) cash; (в роздрібній торгівлі тж) cash-and-carry • ~ за буксирування towage • ~ за відпрацьований час (праці) hourly (daily, weekly) pay (payment); pay (payment) (work paid) by the hour (day, week); time payment • ~ дивідендів distribution (payment) of dividends • ~ за довічну (чи спадкову) оренду землі freehold ground rent • ~ за навчання tuition fee (charge) • ~ за обслуговування service charge • ~ за провезення (вантажів) freight • ~ за проїзд fare • ~ за прокат hire; rent; rental charge (fee) • ~ за простій (судна, вагона) (демередж) (payment for) demurrage • ~ на виплат (у розстрочку) installment payment; payment by installments • ~ (платіж) проти документів payment against documents • ~ судових витрат payment of costs • акордна ~ lumpsum payment • заробітна ~ pay; (робітників тж) wage(s); (службовців тж) salary; (винагорода) remuneration; (заробітки) earnings • орендна ~ rent; rental; rental charge (fee); (довічна) perpetual rental charge (fee) • остаточна ~ (оплата) final payment; (за рахунком тж) final settlement • попередня ~ prepayment • часткова ~ partial pay (payment)
Ещё