Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АЛЬТЕРНАТИВА

ім alternative • відхиляти альтернативу to reject (turn down) an alternative • не мати альтернативи to have no alternative • поставити (когось) перед альтернативою to confront (smb) with an alternative • пропонувати альтернативу to offer (propose) an alternative • багатоваріантна ~ multiple-choice alternative • конструктивна ~ constructive alternative • небажана ~ undesirable alternative • реалістична ~ realistic alternative • розумна ~ reasonable (sensible) alternative
Ещё