Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АЛІБІ

ім [лат] alibi • доводити своє ~ to establish (prove) one's alibi • з'ясовувати чиєсь ~ to establish (prove) smb's alibi • мати ~ to have an alibi • підготувати собі ~ to set up an alibi for oneself • представляти ~ to alibi; plead (raise) an alibi • відмова від ~ withdrawal of an alibi; withdrawn alibi • заява про ~ claim (disclosure, plea) of an alibi • беззаперечне ~ unquestionable alibi • вірогідне ~ plausible alibi • встановлене ~ established (proved) alibi • доведене ~ proved alibi • заперечене ~ questioned alibi • незаперечене ~ unquestioned alibi • неспростовне ~ irrefutable (unquestionable) alibi; [розм] airtight (ironclad) alibi • підтверджене ~ corroborated (substantiated) alibi • сумнівне ~ dubious alibi
Ещё