Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АКЦЕПТУВАТИ

дієсл [фін] to accept; provide with (an) acceptance; (вексель, тратту тощо) to honour; protect; sight • ~ заявку на патент to accept a patent application • ~ опротестований вексель (для врятування кредиту векселедавця) to accept a bill for honour (supra protest) • не ~ вексель (тратту) to dishonour a bill (a draft)
Ещё