Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АКТИВИ

ім (мн) [фін] (авуари) assets; holdings • актив балансу товарів та послуг surplus of goods and services • актив і пасив (балансу) assets and liabilities • перевищення активу (балансу) над пасивом active (favourable, positive) balance • ~ в іноземній валюті foreign currency assets • ~ законного походження legitimate assets • ~, що вичерпуються depletable assets • ~, що перебувають у довірчому керуванні trust assets • виробничі ~ business (productive) assets • відтворювані ~ augmentable assets • вільні ~ available assets • грошові ~ cash assets (holdings) • державні ~ за кордоном government assets abroad • довгострокові ~ long-term assets • заморожені ~ frozen (blocked) assets • капітальні ~ capital assets • короткострокові ~ short-term assets • ліквідні ~ liquid (quick) assets • мертві ~ dead assets • невідчутні ~ intangible assets • неліквідні ~ fixed (slow) assets • орендовані ~ rented assets • поточні ~ current (floating) assets • прибуткові ~ earning assets • резервні ~ reserve assets
Ещё