Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АКРЕДИТУЮЧИЙ

дієприкм [дип] accrediting • акредитуюча держава accrediting state • акредитуюча особа accreditor
Ещё